Kurser i produktion af æblemost

- for udsatte unge og voksne borgere

I efteråret 2017 tilbyder vi ialt 2 kurser.

Det første, Æblekursus 1, begyndte 4. september og slutter efter 8 gange om nogle dage, den 29. oktober.

Æblekursus 2 er netop startet den 23. oktober og varer indtil den 13. december - også 8 gange.

Kurserne har samme indhold, og der er plads til 15 kursister på hvert. På kurset er der fokus på social udvikling og sammenhold, læring om æbler, plukning, mosteproduktion og mundtlig kommunikation med haveejere og aftagere af mosten.

Kursisterne vil indgå i alle opgaver, der er forbundet med at producere æblemost og frugtprodukter.

Kursusindhold:

  1. Gennemgå kurset, lære om æbler og lære hinanden at kende
  2. Plukke og moste æbler
  3. Lære at moste på maskinerne (det udløser et mostebevis)
  4. Produktion af frugtprodukter (i køkkenet)
  5. Pakke og etikettere alle produkter (most, marmelade, sirup mv.)
  6. Sælge på Kofoeds Skoles marked

Der vil senere på året blive udbudt et lille hygiejnekursus, som vil blive relateret til håndtering af frugt og frugtprodukter.

26/10 2017

ÆbleMust

- et iværksætterforløb for folkeskoler

Frugtplukkerne tilbyder et iværksætterforløb for skoleklasser på 6.-9. klassetrin. Forløbet indeholder en forretningsmodel, hvor eleverne plukker æbler, moster og sælger mosten. Forløbet strækker sig over 4 fulde skoledage med 2 dages undervisning på skolen, én plukkedag og én mostedag uden for skolen. Der vil være en 5. dag, hvor eleverne skal ud at sælge deres most, enten til et bydelsarrangement, gennem et butik eller lignende.

Eleverne lærer om iværksætteri, æbler, udnyttelse af ressourcer, produktion og salg. Se billeder fra tidligere skoleforløb.

I år afvikler vi et iværksætterforløb i samarbejde med Højdevangens Skole. ÆbleMust er lagt ind som en del af et valgfrit undervisningsforløb - Erhverv - som skolen udbyder til 7.-9. klasse.

Hvis din skole er interesseret i et iværksætterforløb til næste år, så kontakt Lya Moestrup fra Amager Æblemosteri på 20140116. Det skal planlægges i god tid, for at kunne passe ind med mosteriets øvrige aktiviteter.

3/10 2017

Studiebesøg på mosteriet

Amager Æblemosteri tilbyder studiebesøg på Kofoeds Skole.

De studerende vil blive vist rundt i mosteriet, høre om etablering og formål med det social storbymosteri samt om socialt entreprenørskab generelt.

De vil endvidere få en introduktion til Kofoeds Skole og møde elever fra mosteriet.

22/8 2017