Amager Æblemosteri

BYMoST er ligesom Amager Æblemosteri en del af Frugtplukkernes aktiviteter for at at etablere lokale og sociale mosteri.

Amager Æblemosteri var det første skud på stammen, og blev de første to år drevet i samarbejde med Kofoeds Skole med støtte fra Tuborgfondet, men har siden årskiftet 2018/19 udelukkende været en aktivitet i Frugtplukkerne. Etableringen af Amager Æblemosteri havde 4 formål:

  • at etablere et lokalt og socialt æblemosteri på Amager, der involverer udsatte borgere i arbejdsopgaver der knytter sig til mosteproduktion og salg.
  • at styrke udsatte borgere socialt og fagligt.
  • at skabe nye lokale fællesskaber i lokalsamfundet baseret på frivillighed
  • at udvikle en delekultur omkring uudnyttede frugtressourcer i private haver

15/5 2019


Hvem er Frugtplukkerne

Frugtplukkerne er en forening med en vision om at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked, der giver bedre job- og uddannelsesmuligheder for udsatte unge og voksne

I samarbejde med haveejere og virksomheder laver vi forløb og arbejdsfælleskaber, så borgerne gennem afprøvning, opkvalificering og praktikforløb bringes tættere på job eller uddannelse.

Læs mere på www.frugtplukkerne.dk

22/8 2017