Amager Æblemosteri

Amager Æblemosteri er et samarbejde mellem Kofoeds Skole og foreningen Frugtplukkerne.

Samarbejdet har 4 formål:

  • at etablere et lokalt og socialt æblemosteri på Amager, der involverer udsatte borgere i arbejdsopgaver der knytter sig til mosteproduktion og salg.
  • at styrke udsatte borgere socialt og fagligt.
  • at skabe nye lokale fællesskaber i lokalsamfundet baseret på frivillighed
  • at udvikle en delekultur omkring uudnyttede frugtressourcer i private haver

11/10 2017


Hvem er Kofoeds Skole

Kofoeds Skoles mål er at yde hjælp til selvhjælp til mennesker, der har sociale vanskeligheder.

Skolen arbejder med undervisning og uddannelse, optræning og resocialisering, akuthjælp og støtte til personlig udvikling, samt behandling og botræning.

Skolen ønsker gennem sin indsats at hjælpe den enkelte elev til at udvikle øgede ressourcer og kompetencer med henblik på at kunne leve et godt socialt og personligt liv som integreret medborger i samfundet.

Læs mere på kofoedsskole.dk

3/10 2017


Hvem er Frugtplukkerne

Frugtplukkerne er en forening med en vision om at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked, der giver bedre job- og uddannelsesmuligheder for udsatte unge og voksne

I samarbejde med haveejere og virksomheder laver vi forløb og arbejdsfælleskaber, så borgerne gennem afprøvning, opkvalificering og praktikforløb bringes tættere på job eller uddannelse.

Læs mere på www.frugtplukkerne.dk

22/8 2017